Kurumsal Felsefemiz

Bakış Açımız Nedir?

InterLingo Tercüme Kurumsal Felsefemiz İçinde bulunduğumuz çağın gerekliliklerinin farkındayız ve bu bağlamda klasik sermaye yoğun politikalarla değil bilgi toplumunun gereği enformasyon, bilişim ve teknolojik yenilikleri etkili şekilde kurumumuza entegre ederek mesleki saygınlığımızın ve dinamizmimizin korunması tarafımız için bir öncelik arz etmektedir. Global iletişim ve kültürler arası geçişlere olanak sağlayan çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mesleki itibarımızın temelini teşkil ettiğinin farkındayız. Kişi ya da kurumların üzerine basarak yükselen bir organizasyon olmaktan ziyade tercümanlık zanaatının kredibil bir platformda icra edilip süreklilik kazanacağı bir kurum olmayı arzu etmekte ve bu bağlamda uzun vadeli bir yol haritası çizmiş durumdayız.