Yazılı Tercüme

 • Yazılı Tercüme

Yazılı evraklarınızın akdi, yasal, ticari, kişisel, akademik ve hayati niteliklerinin farkındayız. Ticari, kişisel, eğitim ve diğer hayati süreçlerinizi belgeleyen bu dokümanlar, konusunda uzman ve bilimsel araştırma tekniklerine hakim uzman tercümanlarımız ve redaksiyon ekibimiz tarafından titizlikle tercüme edilip hedef dillere kazandırılmaktadır.

Yazılı tercüme hizmetimizle, akademik belgelendirme, ihalelere dahil olma, ticari ilişkilerin akdi ilişkiye dayandırılması ve yasal statü kazanması her türlü hukuki işlem, ihtilaf ve çözüm süreçleri, uluslar arası rekabet gücünün arttırılması ve yerelleştirme çalışmaları dahilinde kilit rol oynayan tüm evraklarınız konusunda uzman proje ekibimizden destek alabilirsiniz.

100+ Dilde Noter Onaylı ve Yeminli Tercüme Hizmeti veren tercümanlarımızla bütçenize uygun etkili çözümler geliştirip 7/24 tercüme desteği vermekteyiz.


Express Tercüme

Yazılı Acil Tercüme Bizler InterLingo olarak zamanın en büyük hazine olduğuna ve insanoğlunun her gün başına 86.400 altın sikke ile yani 24 saate tekabül eden 86.400 saniye ile ödüllendirildiğine ve rekabet dahilinde tüm süreçlerde hız unsurunun en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyoruz. Her kişiye verilen bu 86.400 sikkenin en etkili şekilde harcanarak sizlere en optimum şekilde katma değer sağlayabilmesi için bilişimin tüm imkanları ve de proje ekibimizin uzmanlığı ile mesaimizi 7 gün 24 saat projelerinizin en kısa sürede sonuçlanması için harcıyoruz.

İktisat ve Finans Tercümeleri

Yazılı Finansal Tercüme Mali raporlar, analiz, tablo ve makro ve mikro perspektifteki tüm piyasa araştırmaları, konuya ilişkin akademik çalışmalar tarafımızdan konusunda uzman çevirmen ve editörler tarafından özenle gerçekleştirilmektedir.Yeminli Tercüme Hizmeti

Yazılı Yeminli Tercüme Yeminli Tercüme hizmeti, tercüme yapma ehliyeti yasal olarak noterler tarafınca tanınmış kişiler tarafından, yaptığı işlemi ve unvanını belirten bir şerh eklenmek suretiyle gerçekleştirilen tercüme hizmeti olarak tanımlanabilmektedir. InterLingo olarak 150 dilde yeminli tercüme hizmeti sağlamaktayız.

Medikal Tercüme Hizmeti

Yazılı Medikal Tercüme Akademik makalelerin hedef dile çevrilmesi, uluslar arası yayınlarda yer alacak şekilde profesyonel editörlük ve redaksiyon hizmetlerinin verilmesi, ilaç, ekipman ve her türlü tıbbi cihazın hedef dile tercümesi, test ve muayene sonuçları, rapor ve araştırmalar, istatistiksel çalışmalar, tıbbi tanıtım ve broşür evraklarının çevirisi, konusunda uzman tercüme ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Beyin omurilik cerrahisi, kardiyovasküler sistemler, oftalmik optik ve ölçüm, patoloji ve toksikoloji, spinal cerrahi, dahiliye, göğüs hastalıkları, ortopedi, anestezi, endoskopi ve dişçilik tercümesini gerçekleştirdiğimiz proje konularının bir kısmını oluşturmaktadır.

Akademik Tercüme Hizmeti

Yazılı Akademik Tercüme Tıp, Mühendislik, İktisat, Hukuk, İşletme, Müzikoloji, Turizm ve daha birçok ihtisas alanında akademik seviyelerde hazırlanan tez, araştırma, analiz, proje, sunum, makale ve her türlü bilimsel çalışmanın akademik hedef kitle tarafından anlaşılması ve uluslar arası bilim komiteleri ve yayın kuruluşlarının standartlarını karşılayacak seviyeye getirilmesi için, akademik dilin başka bir hedef dile aktarılabilmesi için ihtisas konusuna ilişkin gereken terminolojik bilgi ve tecrübeye sahip uzman tercümanlarımız ve redaksiyon ekibimiz mesailerini bilimsel çalışmaların en etkili şekilde hedef çevrelere aktarılması için harcamaktadırlar. Yurtdışı okul kayıt başvuruları, denklik işlemleri, diploma ve her türlü akademik eğitim belgeniz ve akademik anlamda okul ve organizasyonların talep edebileceği her türlü evrak tarafımızdan hedef bölgenin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tercüme edilmektedir.

Teknik Tercüme

Yazılı Teknik Tercüme Ürün giriş ve çıkışları, hizmetlerin global arena’da pazarlanması, yeni iş süreçlerinin üretime entegre edilmesi ve gelişen dış ticaret ile piyasaya yeni kazandırılan ürün ve hizmetlerin lokal piyasaya geçişinde hayati bir rol üstlenmekteyiz. Bu bağlamda iç ve dış piyasalarda emtia ve hizmetlerinize eşlik eden teknik belgelerin sizlerin ticari hayatında ve iş süreçlerindeki öneminin farkındayız. Bu ölçüde konu hakkında yeterli ihtisas bilgisine sahip, sektörel dinamiklere hakim, bilimsel araştırma tekniklerine uygun şekilde analitik hareket eden ve spesifik terminoloji hakkında bilgi sahibi tercümanlarımız tarafından etkin proje yönetimi altında belgeleriniz özenle tercüme edilmektedir. Uzmanlık Alanlarımızdan Bazıları;

 • Topraksız Tarım, Gübreleme ve Besicilik
 • Medikal Ürün, ekipman ve akademik araştırmalar
 • Uzay Mühendisliği
 • Gemicilik Endüstrisi
 • Gastronomi
 • Bankacılık, Borsacılık ve Finans
 • Enerji Piyasası
 • Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Makina Endüstrisi

Hukuki Tercüme Hizmeti

Yazılı Hukuki Tercüme Şirketler Hukuku, Yabancı Hukuk, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Hukuk, Harçlar Kanunu, Vergi ve Sözleşme gibi birçok alanda geniş terminolojik bilgiye sahip bölgesel hukuk jargonu ve teamüller bazında bilimsel araştırma tekniklerini uygulayarak iletişime olanak veren ve ifadelerini hukuki zemine dayandırma ehliyetine sahip uzman tercümanlar tarafından çevirileriniz hukuk departmanımızın desteği ile güvenli ve hızlı bir şekilde ihtiyaçlarınız doğrultusunda teslim edilmektedir.

Otomotiv Sektörü Tercüme Hizmeti

Yazılı Otomotiv Tercüme Otomotiv sektörü dahilinde üreticiler, imalatçılar, tedarikçiler, alt tedarikçiler, mühendislik, üretim ve kalite departmanları tarafınca sıkça başvurulan kullanım, teknik şartname, broşür, ürün tanıtımı, teknik belgeler, eğitim, tanıtım ve bakım kitapçıkları ve çalıştay raporları gibi kilit nitelikteki evrakların çevirisi gerekli proses bilgisi ve deneyimine sahip uzman tercüman ve editörler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Enerji Sektörü Tercüme Hizmeti

Yazılı Enerji Tercüme Enerji endüstrisi ve dağıtım kapsamındaki çeşitlilik, enerji alternatifleri, güç kaynağına yönelik kurumsal çözümler, üretim alternatifleri, enerji santralleri, piyasa dahilindeki mevzuat değişiklikleri ve hizmet ve ölçüm prosedürleri ve denetleme kuruluna ilişkin çeviriler, konusunda uzman, sektörel değişiklikler hakkında bilgi sahibi olan, konunun hukuki boyutu hakkında bilgi sahibi tercümanlar ve editörler tarafından geçekleştirilmektedir.