Yeminli Tercüme

  • Noter Onaylı ve Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme hizmeti, tercüme yapma ehliyeti yasal olarak noterler tarafınca tanınmış kişiler tarafından, yaptığı işlemi ve unvanını belirten bir şerh eklenmek suretiyle gerçekleştirilen tercüme hizmeti olarak tanımlanabilmektedir.

InterLingo Tercüme olarak Ankara ve İzmir'de 150+ aşkın dilde siz değerli müşterilerimize yeminli tercüme hizmeti sağlamaktayız. Uluslararası yazışmalarda ve işlemlerde kullanılacak evraklar, uzman yeminli tercüman tarafından aslına uygun olarak tercümesinin yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte yeminli tercüme işlemi yapılan evrakların resmi makamlar, yetkililer tarafında resmi belge olarak nitelendirilmesi için yeminli tercüman imzası ile onaylanmalıdır.

Yeminli Tercüman

Yabancı dil bilgi ve becerisini belgeleyen tercümanlar, noter huzurunda yemin ederek ve ilgili belgelerini ibraz ederek yeminli tercüman olmaktadır. Noter her yeminli tercüman için tutarak dosya hazılar. Yeminli tercümenin noter onaylı olması, tercümesi yapılan belgenin, yeminli tercümanın yemin zabtının bulunduğu noter tarafından onaylanması anlamına gelmektedir.