Hizmetlerimiz

Tercüme Hizmetleri

Tüm beşeri ilişkilerin, akdi işlemlerin, teknik süreçlerin, hayati operasyonların, ticari faaliyetlerin, her türlü mutabakatın, yazılı ve sözlü muhaberatın şeffaf ve de tam olarak idrak edilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu ilişki ve münasebetler dahilinde InterLingo olarak uluslar arası ortak bir dil ağı oluşturma misyonunu üstleniyoruz. Aşağıda hizmet sağladığımız alanları görmeniz mümkündür.

Hizmetlerimiz